Protokół z rozprawy

Pytanie:

"W czasie trwanie rozprawy przed sądem cywilnym sąd zadaje pytania powodowi i lub pozwanemu. Może także prosić o uzupełniające wyjaśnienia od obu stron. Czy powód lub pozwany mogą prosić o odczytanie na miejscu /przed zakończeniem/ trwania rozprawy o odczytanie treści protokołu? Czy w mogą zgłosić ewentualnie zastrzeżenia do tego protokołu i jeśli tak to w jakiej formie i kiedy? Czy są jakieś specjalne przepisy dotyczące zasad postępowania przed sądem w przypadku, gdy któraś ze stron procesu nie zgadza się z treścią protokołu? "

Odpowiedź prawnika: Protokół z rozprawy

Wprawdzie żaden z przepisów kodeksu postępowania cywilnego nie stanowi, iż strony mogą żądać odczytania przez sąd protokołu, ale również żaden z przepisów tego nie zakazuje. Należy natomiast zwrócić uwagę na fakt, iż strony mają zagwarantowany wgląd w treść całych akt sprawy z protokołem włącznie i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt - art. 9 kpc.

Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu na podstawie art. 160 kpc. Powyższe uprawnienie jest ograniczone terminem. Mianowicie powinno się sprostowania lub uzupełnienia protokołu można żądać do zakończenia następnego posiedzenia sądu a w przypadku protokołu z rozprawy żądanie można zgłosić dopóki akta znajdują się w sądzie. Jeżeli chodzi o formę powyższego żądania to należy stwierdzić, iż przepisy nie przewidują szczególnych uregulowań w tym zakresie. Należy zatem przyjąć, iż dopuszczalne będzie żądanie sprostowania lub uzupełnienia protokołu w formie pisemnej lub ustnej w trakcie posiedzenia.

Przewodniczący zarządza o sprostowaniu, uzupełnieniu lub o odmowie sprostowania, uzupełnienia protokołu. Na zarządzenie to przysługuje stronom zażalenie w terminie tygodniowym od doręczenia zarządzenia.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika