Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pytanie:

Spółka dominująca posiada udziały w innych dwóch spółkach (w każdym przypadku 100% udziałów). Spółka jest też w trakcie rejestracji nowej spółki, w której również będzie posiadać 100% udziałów. Spółka dominująca chciałaby, aby dział księgowości spółki dominującej prowadził też usługi księgowe dla nowotworzonej spółki oraz dla już istniejących spółek i kosztami tych usług obciążał spółki zależne. Czy jest możliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych przez dział księgowości spółki dominującej na rzecz spółek zależnych, w związku z czym w spółkach zależnych nie będzie działów księgowości?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy nie wymagają, aby każdy podatnik posiadał własny dział księgowości. Podatnik może oczywiście zlecić prowadzenie własnej księgowości podmiotowi zewnętrznemu, w tym również innej spółce. Często jest spotykane, że – ze względów organizacyjnych i/lub oszczędnościowych – dział księgowości spółki dominującej prowadzi również księgowość spółek zależnych. Drugim często spotykanym modelem jest sytuacja, w której wybrany pracownik działu księgowości spółki dominującej (uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) podpisuje odrębną umowę (o pracę, zlecenia) ze spółką zależną i na tej podstawie prowadzi jej księgowość, bez nawiązywania formalnych stosunków pomiędzy spółką dominującą i spółka zależną. Należy bowiem mieć na uwadze, że jeśli to spółka dominująca prowadzi księgowość spółki zależnej, spółka zależna powinna płacić spółce dominującej stosowane wynagrodzenie, a spółka dominująca powinna odpowiednio fakturować otrzymane wynagrodzenie.

Prowadzeniu księgowości przez spółkę dominującą na rzecz spółki zależnej nie stoją również na przeszkodzie przepisy o usługowym prowadzeniu ksiąg podatkowych. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać osoby prawne, jeżeli powierzają wykonywanie czynności związanych z tą działalnością pracownikom uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Damian

22.10.2011 19:10:32

Re: Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Witam, jestem tu nowy. Chciałem się dowiedzieć czy mieliście już jakieś doświadczenia z programem księgowym intuica? jest do pobrania za darmo do połowy listopada


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: