Prowadzenie myjni samochodowej

Pytanie:

Jakie przepisy regulują otwarcie i prowadzenie myjni samochodowej? A jeżeli to zbyt obszerne (w odpowiedzi) pytanie, to gdzie szukać odpowiednich ustaw, bądź do jakich organów gminy czy starostwa zwrócić się z pytaniem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prowadzenie myjni samochodowej nie podlega zezwoleniom ani koncesjom. Wystarczy dokonanie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, którą prowadzi gmina. Właściwą jest gmina, w której ma miejsce zamieszkania przyszły przedsiębiorca. Za zgłoszenie o wpis do ewidencji pobiera się opłatę w wysokości 100 zł. (50 zł za zmianę wpisu). Wpisu dokonuje wójt (burmistrz lub prezydent miasta). W zgłoszeniu należy oznaczyć: 1. przedsiębiorcę i jego numer PESEL (jeśli taki posiada), 2. miejsce zamieszkania i adres; jeżeli działalność gospodarcza będzie prowadzona w innym miejscu należy podać odpowiedni adres, 3. przedmiot działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 4. datę rozpoczęcia działalności. Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało jakieś braki formalne organ wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym na to terminie. W ciągu 14 dni od zgłoszenia przedsiębiorca otrzyma zaświadczenie, że wpis został dokonany.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY