Przedawnienie karalności oszustwa kredytowego

Pytanie:

W 2005 roku przedstawiono mi zarzut aktem oskarżenia z art. 297 § 1 kk, o czyn, który miał miejsce w grudniu 1996 roku i styczniu 1997 roku. Sprawa karna toczy się jeszcze w pierwszej instancji i nie wydano jeszcze wyroku. Jaki jest okres przedawnienia w przypadku tego zarzutu oraz czy nie zachodzą przesłanki o przedawnieniu w tym przypadku?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przestępstwo z art. 297 § 1 kodeksu karnego (zwane oszustwem kredytowym lub gospodarczym) jest zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jest to zatem występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata (ale nie więcej niż 5 lat), o którym mówi art. 101 § 1 pkt 3 kk i który dla tych przestępstw ustanawia 10-letni okres przedawnienia.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat od zakończenia tego okresu. Do okresu z art. 101 należy zatem dodać 10 lat.

W świetle powyższego w Pańskiej sprawie przedawnienie nastąpi w styczniu 2017 roku (20 lat od stycznia 1997 roku).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: