Przedawnienie karalności wykroczenia

Pytanie:

Po jakim czasie następuje przedawnienie karalności wykroczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 45 § 1 kw reguluje instytucję przedawnienia karalności wykroczenia. Karalność ta ustaje, gdy od czasu popełnienia wykroczenia upłynął rok i w tym okresie nie wszczęto żadnego postępowania albo gdy od czasu popełnienia wykroczenia upłynęły dwa lata, jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie. W obu przypadkach termin liczy się od dnia popełnienia czynu, a nie nastąpienia skutku i nic biegu tego terminu nie przerywa. Upływ terminu przedawnienia powoduje, że prowadzenie postępowania w sprawie o wykroczenie jest niedopuszczalne. Jest to negatywna przesłanka procesowa, która powoduje, że nie można już wszcząć postępowania, a wszczęte - po upływie okresu przedawnienia - ulega umorzeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: