Przedawnienie karalności wykroczenia z art. 147 kw

Pytanie:

W zadanym wcześniej pytaniu prosiłem o podanie, przez jaki czas można karać za niedochowanie obowiązku meldunkowego (przez jaki czas można złożyć wniosek o ukaranie). Skoro jest to wykroczenie, czy okresem tym jest rok?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Istotnie, czyn polegający na niedopełnieniu obowiązku meldunkowego jest wykroczeniem przewidzianym w art. 147 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi w par. 1, iż kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Paragraf drugi uzupełnia, iż kto, będąc do tego obowiązany, nie zawiadamia właściwego organu o niedopełnieniu przez inną osobę ciążącego na niej obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Kodeks wykroczeń przewiduje również regulacje odnoszące się do przedawnienia karalności wykroczeń przewidzianych w części szczególnej Kodeksu. Art. 45 par. 1 kw stanowi, iż karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. Stąd na postawione pytanie należy odpowiedzieć następująco: niedopełnienie przez określoną osobę obowiązku meldunkowego będzie skutkować dla niej odpowiedzialnością na podstawie Kodeksu wykroczeń, jeżeli kara zostanie nań nałożona w okresie 1 roku od popełnienia tego wykroczenia. Jednakże jeżeli w ciągu roku od popełnienia tego wykroczenia wszczęte zostało postępowanie przeciwko osobie, która obowiązku meldunkowego nie dopełniła, kara nie będzie mogła być na obwinionego nałożona, jeżeli od momentu popełnienia czynu miną dwa lata.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

a

28.3.2016 16:48:6

Re: Przedawnienie karalności wykroczenia z art. 147 kw

24 września 2010 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1427) -ustawa ktora uchyla ten przepis ze to jest wykroczenie. pozdrawiam

Beata

21.9.2012 21:48:5

Re: Przedawnienie karalności wykroczenia z art. 147 kw

witam otrzymalam mandat za przebywanie bez meldunku od ponad 4 lat w miejscu zamieszkania mojego chlopaka, o kare postarała sie jego siostra (złożyła doniesienie na policję i podała sie jako świadka pomimo,iż tu nie mieszka ani nie mieszkała od ponad 15 lat)która jest tu zameldowana ale nie jest właścicielem posesji, czy faktycznie należał mi sie mandat bo policjanci dali mi możliwość przyjęcia mandatu bądź też sprawy w sądzie.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: