Przedawnienie należności podatkowych

Pytanie:

W 1995 r. przywiozłem do Polski z Kanady samochód osobowy jako mienie przesiedleńcze. Na skutek zaistniałej sytuacji byłem zmuszony do powrotu do Kanady pozostawiając samochód osobie trzeciej z pełnomocnictwem do dysponowania. Po kilku miesiącach samochód został sprzedany, a odpowiednie organy wszczęły postępowanie w stosunku do mojej osoby. Ze względu na nieobecność w kraju nie jest mi znany efekt postępowania w niniejszej sprawie. Nieoficjalnie jest mi wiadomo, że w wyniku postępowania zostałem obciążony należnościami wynikającymi ze zbycia samochodu przed upływem 2 lat. Proszę o informacje z upływem jakiego czasu należnosci tego typu ulegają przedawnieniu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionym problemie mamy do czynienia z obowiązkiem zapłaty należnego cła, od którego osoba została zwolniona z racji przywozu do Polski tzw. mienia przesiedleńczego. Otóż zbycie tego mienia przed upływem określonego w ustawie okresu powodowało powstanie obowiązku celnego. W międzycxasie zmieniła sie ustawa Prawo celne, jednak termin przedawnienia należności celnych należy rozpatrywać według nowej ustawy. Zgodnie z jej postanowieniami kwot należności można dochodzić w ciągu 5 lat, licząc od dnia, w którym zostały zarejestrowane w rejestrze długów celnych. Jednakże bieg przedawnienia tego terminu przerywa: 1) wszczęcie egzekucji, 2) wszczęcie postępowania karnego, postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub postępowania przed sądem administracyjnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: