Przedawnienie mandatu MPK

Pytanie:

Czy termin przedawnienia 3 lat dotyczy także opłaty karnej z tytułu jazdy bez biletu MPK, jeśli tak to jakie kroki należy powziąć, aby sprawę przedawnić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Roszczenie MPK z tytułu biletu karnego nie jest mandatem, lecz swego rodzaju karą umowną i jest roszczeniem cywilnoprawnym. W związku z tym ulega ono 3-letniemu przedawnieniu, jako że jest związane z działalnością gospodarczą MPK. Przedawnienie polega na upływie czasu. Nie należy czynić więc żadnych czynności, aby doszło do przedawnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (7)

MARIA

1.7.2016 9:59:16

Re: Przedawnienie mandatu MPK z przed 10 lat

Witam. dostalam od mpk list zestawienie zawiadomien z odsetkami od 09 03 2010r do 13.04 2015r. Chce zapytac czy moge sie odwolac i i czy jest na to jakis paragraf. prosze o pomoc. Dziekuje

alexandraa.em

9.3.2015 16:39:3

Re: Przedawnienie mandatu MPK

Witam, dnia 30.12.2014 roku otrzymałam mandat za jazdę na bilecie ulgowym bez legitymacji, miałam 14 dni na wyjaśnienie sprawy aczkolwiek był to okres świąteczny itp wyjechałam z miasta, po powrocie zapomniałam o całej sprawie i na dniach dostałam wezwanie przedsądowne. Czy jak napiszę odwołanie i pokażę ważną legitymacje to czy mandat zostanie anulowany ?

Primon

8.1.2013 9:51:19

Re: Przedawnienie opłaty karnej za jazdę bez biletu

Czy można tu zastosować Art 778 KC ? Art. 778. Roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być wykonany.

beta

1.10.2012 12:8:15

Re: Przedawnienie opłaty karnej za jazdę bez biletu

Po jakim terminie przedawnia się mandat za przejazd bez biletu mpk???????

Kamila

25.11.2011 17:24:15

Re: Przedawnienie opłaty karnej za jazdę bez biletu

Dzień dobry. Na początku marca 2007 otrzymałam mandat za jazdę bez biletu. O całej sprawie zapomniałam z powodu upływu czasu. Tydzień temu (ok. 17.11.2011) dostałam pismo z sądu o wszczęciu postępowania z tego tytułu. Chciałabym się dowiedzieć jak należy się odnieść do tego wezwania. Nie dostawałam od firmy kontrolującej bilety w moim mieście żadnego wezwania do zapłaty przez cały ten okres od otrzymania biletu w autobusie. Czy takie mandaty mają jakiś okres ważności? Jak można załatwić taką sprawę? słyszałam że mandaty ulegają przedawnieniu po 3 lub 5 latach, nie mogę znaleźć nigdzie konkretnej informacji na ten temat. Za 3 miesiące mija 5 lat. Czy gdyby zwlekać z zapłatą sprawa ulegnie przedawnieniu, gdy już jest skierowana do sądu? Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc. Pozdrawiam

jjk

12.4.2010 21:17:13

Re: Przedawnienie opłaty karnej za jazdę bez biletu

a jak się do tej odpowiedzi ma odpowiedź z dn 25.02.2009 tjOdpowiedź: Przyjmujemy, że ?mandaty", o których mowa w opisie sytuacji, to należności i opłaty dodatkowe pobierane przez przewoźnika w razie stwierdzenia braku dokumentu przewozowego (np. biletu) na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo przewozowe. Istotnie, zgodnie z art. 77 ust. 1 p.p. roszczenia te przedawniają się z upływem roku, przy czym termin ten biegnie od dnia zapłaty, a gdy jej nie było - od dnia, w którym powinna była nastąpić (art. 77 ust. 2 pkt 3 p.p.). W pierwszej kolejności należy jednak zwrócić uwagę, że w myśl art. 117 §2 k.c. przedawnienie roszczenia nie oznacza, że następuje jego wygaśnięcie. Dłużnik może jedynie uchylić się od zapłaty zgłaszając stosowny zarzut. Ponadto, czynność podjęta przed sądem w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia przerywa bieg przedawnienia (art. 123 §1 pkt 1 k.c.). Jeżeli natomiast roszczenie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu (a takim jest również nakaz zapłaty), przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy (art. 125 §1 k.c.). W sprzeciwie od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór (także zarzut przedawnienia), a także pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie (art. 503 §1 kodeksu postępowania cywilnego). Najistotniejszy jest jednak fakt, że sprzeciw powinien być wniesiony w terminie dwóch tygodni od jego doręczenia (art. 502 §1 k.p.c.). Jeżeli termin ten upłynął i nie jest możliwe jego przywrócenie, ewentualne przeciwstawienie się egzekucji może nastąpić w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego. Po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu nakaz zapłaty staje się prawomocny, co powoduje wskazane wyżej konsenwekcje dla terminu przedawnienia.

Jakub

12.4.2010 18:0:11

Re: Przedawnienie opłaty karnej za jazdę bez biletu

Czy jest na tą okoliczność jakiś paragraf ,pytam ponieważ MZK Szczecin nagle się przypomniało o tym ,że jechałem bez biletu 10 lat temu i to w okresie w którym już nie mieszkałem w Szczecinie,mogłem tam być ale nie jestem w stanie stwierdzić tego na pewno ,jedno z takich wezwań moja żona zapłaciła 700zł może dlatego stwierdzili że złapali jelenia i trzeba podesłać jeszcze kilka mandatów.

Pokaż wszystkie komentarze (7)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY