Przedawnienie podatku od spadków

Pytanie:

"Po śmierci mamy w 1994 roku połowę domu odziedziczył mąż, syn i córka. W 2002 roku odbyła się sprawa spadkowa o nabycie spadku zakończona prawomocnym wyrokiem - wszyscy po 1/3 w równych częściach. Do dnia dzisiejszego nie został odprowadzony podatek od spadków i darowizn po mamie. W kwietniu 2006 zmarł ojciec. Czy można po przeprowadzeniu sprawy o nabycie spadku po ojcu zapłacić podatek od spadku razem - po mamie i ojcu? Czy podatek od spadków i darowizn ulega przedawnieniu?"

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie podatku od spadków

Zgodnie z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 (m.in. zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn), nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jak natomiast stanowi jednak art. 68 § 2 ust. 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli zatem po śmierci spadkodawcy spadkobiercy nie złożyli deklaracji w terminie (1 miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku), to zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania nie została doręczona przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jak stanowi art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Zatem, jeśli stwierdzenie nabycia spadku uprawomocniło się w 2002 r., z tym momentem powstał obowiązek podatkowy i jeśli nie złożono deklaracji, obowiązek zapłaty podatku będzie istniał do końca 2007 r. Jeżeli więc w 2007 r. spadkobiercy złożą zeznanie podatkowe dla celów podatku od spadków i darowizn – np. przy okazji składania drugiego, odrębnego zeznania podatkowego w związku ze spadkiem po drugim zmarłym rodzicu – muszą liczyć się z koniecznością zapłaty tego podatku wraz z naliczonymi odsetkami (a także ewentualnej grzywny za niezłożenie deklaracji w terminie).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika