e-prawnik.pl Porady prawne

Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

Pytanie:

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy agencyjnej (pośrednictwo sprzedaży) typu odszkodowanie, kara umowna, świadczenie wyrównawcze (zgłoszone do 1 roku)? Treść artykułu znałem wcześniej, a co ma wymagalność do przedawnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

Po rozwiązaniu umowy agencyjnej agent może żądać od dającego zlecenie świadczenia wyrównawczego, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a dający zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami. Roszczenie to przysługuje agentowi, jeżeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, a zwłaszcza utratę przez agenta prowizji od umów zawartych przez dającego zlecenie z tymi klientami, przemawiają za tym względy słuszności. Świadczenie wyrównawcze nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia agenta za jeden rok, obliczonego na podstawie średniego rocznego wynagrodzenia uzyskanego w okresie ostatnich pięciu lat. Jeżeli umowa agencyjna trwała krócej niż pięć lat, wynagrodzenie to oblicza się z uwzględnieniem średniej z całego okresu jej trwania. Uzyskanie świadczenia wyrównawczego nie pozbawia agenta możności dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Możliwość dochodzenia roszczenia o świadczenie wyrównawcze zależy od zgłoszenia przez agenta lub jego spadkobierców odpowiedniego żądania wobec dającego zlecenie przed upływem roku od rozwiązania umowy. Zatem dochodzenie roszczeń jest dopuszczalne w ciągu roku od dnia rozwiązania umowy. Z dniem rozwiązania umowy możliwość dochodzenia roszczenie o wypłatę świadczenia wyrównawczego staje się możliwa. Zgłoszenie w tym czasie żądania spowoduje, że od dnia jego złożenia roszczenia ulegają trzyletniemu przedawnieniu. Odszkodowanie podlega natomiast przedawnieniu trzyletniemu od wygaśnięcia umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ