Odrzucenie wniosku z powodu braków formalnych

Pytanie:

Pracownik pozwał zakład pracy o odszkodowanie z tytułu podanie nieprawdziwej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Pozew został złożony do właściwego sądu rejonowego 7-go dnia od otrzymania wypowiedzenia. Pozew ten nie był jednak podpisany i brakowało drugiej kopii dla strony przeciwnej. Pozew został prawidłowo wniesiony dopiero po 60 dniach od dnia otrzymania wypowiedzenia.Czy w tej sytuacji, niedotrzymany z winy pracownika 7-dniony okres na złożenie przez pracownika pozwu daje podstawy do zgłoszenia przez zakład pracy do sądu przedawnienie roszczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Własnoręczny podpis po pismem procesowym jest jednym z podstawowych wymogów formalnych stawianym pismom przez ustawę:

 

Art. 126. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

 

W opisanej sytuacji pozew miał braki formalne, które skutkować powinny wezwaniem do ich usunięcia. Jeżeli pracownik nie usunął braków w terminie tygodniowym, pozew powinien zostać zwrócony i nie wywoływać skutków prawnych. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego:

 

Art. 130. § 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

 

Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia. Jeżeli takie uzupełnienie w terminie miało miejsce – pozew został wniesiony w sposób prawidłowy. Nie będzie możliwości powoływania się na przedawnienie z tego tytułu - ściśle na uchybienie terminu na złożenie odwołania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY