Przedawnienie roszczenia o kaucję mieszkaniową

Pytanie:

"Czy zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej w latach 60-tych ulega przedawnieniu po 10 - u latach od daty wykupu mieszkania na własność?"

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczenia o kaucję mieszkaniową

Kaucja jest pewnym zabezpieczeniem chroniącym np. wynajmującego przed niewypłacalnością najemcy. Ponieważ kaucja jest ściśle związana z prawem, którego dotyczy, nalezy uznać, że istnieje ona tak długo, jak długo istnieje stosunek ją uzasadniający. Jeżeli więc kaucja została wpłacona jako zabezpieczenie np. wynajmu mieszkania, obowiązek jej zwrotu powstaje z ustaniem stosunku najmu. Jeżeli stosunek ten wygasł poprzez wykupienie mieszkania na własności, kaucja powinna ulec zwrotowi w momencie ustania stosunku najmu. Nie jest to świadczenie okresowe, ani związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc obowiązek jej zwrotu ulega przedawnieniu na zasadach ogólnych. W związku z brzmieniem art. 118 i 120 kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia, który rozpoczyna się z pierwszym dniem wymagalności świadczenia, kończy się z upływem 10 lat od tego dnia.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • E 2016-04-07 08:52:34

    Najemca zasiedlił mieszkanie 01.03.2001r. - zapłacił kaucję mieszkaniową. w roku 2010 przekwalifikowano w/w mieszkanie z pełnoczynszowego na socjalne. Czy należało zwrócić najemcy zwaloryzowaną kaucję? Czy też zwrócić ją w momencie opróżnienia lokalu?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika