e-prawnik.pl Porady prawne

Przedłużenie ważności wizy Schengen

Pytanie:

Czy aby przedłużyć ważność wizy Schengen obywatel kraju niebędącego członkiem UE musi powrócić na terytorium swojego państwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedłużenie ważności wizy Schengen

8.12.2011

Wizę Schengen wydaje lub odmawia jej wydania konsul (art. 35 ustawy o cudzoziemcach), natomiast organem właściwym do przedłużenia wizy Schengen jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca (art. 44 ust. 1 u.cudz.). Oznacza to, że w przypadku utraty ważności dotychczasowej wizy z powodu upływu terminu na jaki została wydana konieczne byłoby zwrócenie się do konsula o wydanie nowej wizy. Jednakże przed upływem tego terminu możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie wizy i wówczas przepisy nie przewidują konieczności powrotu na terytorium państwa, którego posiadacz wizy jest obywatelem.

Wymogi dotyczące wniosku o przedłużenie wizy Schengen zawarte są w art. 42 u.cudz. Przede wszystkim wniosek taki musi zostać złożony co najmniej 3 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie. Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby podstawą do przedłużenia wizy była siła wyższa, względy humanitarne lub gdyby osoba, której dotyczy wniosek, przebywała w szpitalu – wówczas wniosek można by było złożyć w ostatnim dniu pobytu oznaczonym w wizie.

Dotrzymanie przewidzianego w ustawie terminu jest bardzo istotne, gdyż wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania (art. 43 ust. 1).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ