Przedstawicielstwo ustawowe a prokura

Pytanie:

Jaka jest definicja przedstawiciela ustawowego i jaka jest różnica pomiędzy przedstawicielem ustawowym a prokurentem w danej firmie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 96 kodeksu cywilnego, umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie albo na oświadczeniu reprezentowanego. Ustawodawca w niniejszym przepisie zawarł definicję przedstawicielstwa ustawowego, które jak sama nazwa wskazuje opiera się na ustawie, oraz definicję pełnomocnictwa, które opiera się na oświadczeniu mocodawcy (reprezentowanego).

W związku z art. 109[1] kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, stanowi prokurę. W przedmiotowym artykule wyraźnie wskazano, że prokura jest pełnomocnictwem.

Przedstawicielstwo ustawowe różni się od pełnomocnictwa tym, że reprezentowany z reguły nie ma żadnego wpływu na ustanowienie i wybór osoby przedstawiciela ustawowego, podczas gdy o wyborze i ustanowieniu pełnomocnika decyduje sam reprezentowany.

Przedstawicielem ustawowym dziecka może być rodzic, gdyż właśnie jemu ustawa przyznaje  to prawo.

W przedmiocie prokury odsyłamy Państwa do artykułu zatytułowanego Nowe uregulowanie prokury w Kodeksie cywilnym, gdzie znajdują się niezbędne informacje na temat tego rodzaju pełnomocnictwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: