Przedstawienie weksla do zapłaty

Pytanie:

"Jak praktycznie wygląda przedstawienie weksla do zapłaty po zawiadomieniu dłużnika-wystawcy weksla in blanco, o wypełnieniu weksla in blanco i wezwaniu do jego zapłaty w przypadku, gdy zgodnie z deklaracją do weksla in blanco miejsce płatności oznaczone jest nazwą miejscowości siedziby wystawcy weksla in blanco, a jak w przypadku gdy miejscem płatności jest np. oddział banku wierzyciela, po upływie terminu wykupu weksla?"

Odpowiedź prawnika: Przedstawienie weksla do zapłaty

Weksel może być płatny w oznaczonym dniu, w pewien czas po dacie, w pewien czas po okazaniu lub za okazaniem. Posiadacz weksla, płatnego w oznaczonym dniu albo w pewien czas po dacie lub po okazaniu, powinien przedstawić go do zapłaty bądź w pierwszym dniu, w którym można wymagać zapłaty, bądź w jednym z dwóch następnych dni powszednich.  Przedstawienie wekslu w izbie rozrachunkowej jest równoznaczne z przedstawieniem do zapłaty. Dług wekslowy jest długiem tzw. odbiorczym, co oznacza, że wierzyciel (posiadacz weksla) powinien zgłosić się do dłużnika w celu odbioru sumy pieniężnej. Skuteczne wezwanie do zapłaty dłużnika wekslowego polega na wezwaniu go do zapłaty, przy czym konieczne jest okazanie przy tym oryginału weksla.

Weksel za okazaniem jest płatny przy przedstawieniu. Co do zasady powinien on być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku od dnia wystawienia.

Przedstawienie do zapłaty musi nastąpić w miejscu płatności weksla. Jeżeli więc miejscem płatności ma być miejsce siedziby wystawcy weksla, to w tej miejscowości wierzyciel musi przedstawić oryginał wypełnionego weksla i wezwać dłużnika do zapłaty. Miejsce płatności pozostanie niezmienne nawet mimo zmiany siedziby.

Jeżeli wezwanie do wykupienia weksla wysyłane jest pocztą można wskazać, iż weksel dostępny jest w siedzibie wierzyciela, i dłużnik może się z nim zapoznać w tym miejscu a także wykupić go - trudno bowiem przyjąć możliwość wysłania weksla (oryginału) do dłużnika - z pewnością wierzyciel takiego weksla już nie otrzyma.

Jeżeli miejscem płatności jest oddział banku, to należy w tym oddziale przedstawić oryginał weksla z wezwaniem do jego zapłaty. Jeżeli termin płatności weksla minął, to weksel można jeszcze przedstawić do zapłaty w ciągu najbliższych dwóch dni powszednich. Przedłużenie powyższych terminów może być uzasadnione wyłącznie zaistnieniem przeszkód nie do przezwyciężenia. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika