Przejście na emeryturę z renty

Pytanie:

Jestem na rencie od 13 lat. Mam 20 lat pracy, w tym 16 lat pracy w warunkach szkodliwych. Czy gdy osiągnę 65 lat (obecnie mam 47), będę mógł przejść na emeryturę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawodawca przewidział, że ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Natomiast ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

  • osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn;

  • mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli okresu składkowego i nieskładkowego, przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

  1. osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn;

  2. mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i co najmniej 20 lat dla mężczyzn.

Przy czym emeryturę (zarówno dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., jak i urodzonych po 31 grudnia 1948 r.) przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Emeryturę przyznaje się od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku uprawniającego do emerytury, a w przypadku gdy wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy była wstrzymana - od dnia, od którego podjęto jej wypłatę. W przypadku urodzonych po 31 grudnia 1948 r., emerytura nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

JMazerant

19.10.2013 19:19:48

Re: Przejście na emeryturę z renty

Witam.Urodziłam sie 1956r.Od od roku 1976 pracowałam jako pielegniarka.W roku 2011 w sierpniu przeszłam na rente chorobowa z całkowita niezdolnościa do pracy.Czy bedzie mi przysługiwała wczesniejsza emerytura i od kiedy?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: