Przekazanie sprawy innemu sądowi

Pytanie:

Czy prośba do sądu okręgowego, skierowana za pośrednictwem sądu rejonowego, dotycząca przeniesienia rozpoznania sprawy do innego sądu rejonowego, może zostać zablokowana w sądzie, za pośrednictwem którego prośba była kierowana? W sądzie tym już trzykrotnie niekorzystnie rozstrzygano moją sprawę i dopiero w instancji odwoławczej postanowienia uchylano. Sprawa podniesiona na wstępie jest rozstrzygana w pierwszej instancji.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sąd rejonowy ma obowiązek przekazać sądowi wyższej instancji pisma skierowane do niego, tym bardziej, jeśli w grę wchodzi np. zażalenie na postanowienie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy sąd stwierdzi, że zażalenie jest oczywiście uzasadnione i sam rozpozna je zmieniając swoją poprzednią decyzję zgodnie z wnioskiem strony zawartym w zażaleniu. W innych wypadkach sąd nie może blokować przekazania pism sądowi wyższej instancji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: