Przekształcenie odrolnionej działki w rolną

Pytanie:

Decyzją prezydenta miasta zezwolono na odrolnienie - "wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych" klasy III b o powierzchni 0,0993 ha stanowiących działkę, a przewidzianych pod budowę domu jednorodzinnego wolnostojącego. Inwestor tą samą decyzją został zwolniony od z obowiązku uiszczania należności i opłat rocznych za wyłączenie 0.0500 ha terenu w związku z realizacją budynku jednorodzinnego. Jednakże w związku z tym, że zostało odrolnione więcej niż 0.0500 ha, ustalono opłatę roczną użytkowania gruntu na cele nierolnicze i opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej 0,0493 ha gruntów. Trzeba zatem zapłacić za samo wyłączenie, jak i uiszczać opłatę roczną. Jednakże nie płaci się za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkalnego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego. Czy możliwa jest zmiana decyzji o odrolnieniu drugiej części gruntu, tak żeby nie płacić opłaty rocznej? Jakiej treści wniosek napisać i dokąd należy go skierować? Jaka podstawę i uzasadnienie przedstawić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Poprzez wyłączenie gruntów z produkcji rozumie się rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.),  właściciel, który w okresie 2 lat zrezygnuje w całości lub w części z uzyskanego prawa do wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, otrzymuje zwrot należności, jaką uiścił, odpowiednio do powierzchni gruntów niewyłączonych z produkcji. Zwrot uiszczonej należności następuje w terminie do trzech miesięcy od dnia zgłoszenia rezygnacji.

Z powyższego wynika, że istnieje możliwość złożenia rezygnacji z części uzyskanego prawa, o ile w odniesieniu do danego gruntu nastąpi rezygnacja z prawa do wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, a więc powrót do rolniczego lub leśnego użytkowania. Wniosek wskazujący jako podstawę powołany wyżej przepis należy złożyć do tego samego organu, który wydał decyzję o wyłączeniu gruntów spod produkcji rolnej. Przepisy nie precyzują jak powinno wyglądać takie pismo. Jednak, aby wniosek był czytelny, powinno wskazać się decyzję wyłączająca grunty spod produkcji, opisać jakiej części gruntu dotyczy rezygnacja, a także krótko wyjaśnić, że nie zamierza się na tej części nieruchomości prowadzić użytkowania innego niż rolnicze (lub leśne).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogo. Problem zaczyna się już od momentu, kiedy chcesz kupić lub już kupiłeś działkę pod swój (...)

 • W pierwszym roku więcej czasu na opłatę przekształceniową

  Użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami. Nie ma więc już opłaty za użytkowanie wieczyste, a termin na opłatę przekształceniową w (...)

 • Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. (...)

 • Bedą zmiany w przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotuje pakiet usprawnień w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. To efekt analizy realizacji uwłaszczenia Polaków przez (...)

 • Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

NA SKÓTY