Przeniesienia własności nieruchomości spółki

Pytanie:

"Czy jest możliwość przejęcia nieruchomości należącej do sp. z o.o., przez udziałowca, w zamian za udzieloną spółce pożyczkę wraz z odsetkami? Jeżeli wartość nieruchomości oszacowana przez rzeczoznawcę jest w przybliżeniu równa udzielonej pożyczce wraz z odsetkami. Jaka jest procedura?"

Odpowiedź prawnika: Przeniesienia własności nieruchomości spółki

Taka możliwość istnieje. Można jej dokonać w formie umowy sprzedaży nieruchomości - wówczas konieczna jest umowa w formie aktu notarialnego. Strony umowy (czyli spółka i udziałowiec spółki) zgodnie powinny oświadczyć, że: - spółka przenosi własność nieruchomości na udziałowca, a na poczet ceny zaliczona zostanie kwota nie zwróconej pożyczki, która przysługuje udziałowcowi wobec spółki. Należy jednak pamiętać, że jeżeli udziałowcem jest członek zarządu tej spółki, w umowie takiej spółkę może reprezentować tylko rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 210 kodeksu spółek handlowych).

 


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika