Przeniesienie pracownika do innego biura

Pytanie:

Jak w świetle prawa pracy wygląda "przeniesienie służbowe"? Czy pracownik przenoszony przechodzi dokładnie na tych samych warunkach, z zachowaniem przywilejów i czy może negocjować np. wartość swoich zarobków? Chodzi o przeniesienie do innego miasta w ramach tej samej korporacji.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 29. § 1 Kodeksu pracy, umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków umowy, a w szczególności powinna określać: 

  • rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy, 
  • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.

Zmiana miejsca wykonywania pracy oznacza zmianę warunków pracy, a taka zmiana pociąga za sobą konieczność wypowiedzenia warunków pracy i płacy (Art. 42 Kodeksu pracy). Jednakże pracodawca w przypadkach uzasadnionych jego potrzebami, może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Może to więc być także praca wykonywana w innym miejscu i nie będzie to wymagało złożenia wypowiedzenia zmieniającego. W razie wypowiedzenia przez pracodawcę warunków pracy i płacy, pracownik może jedynie odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków. Wtedy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Przy tej okazji można oczywiście podjąć negocjacje o podwyższenie wynagrodzenia, jak zresztą w każdym momencie trwania stosunku o pracę. Jednak pracodawca nie jest zobowiązany przystać na nowe warunki przedstawione przez pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: