e-prawnik.pl Porady prawne

Przeniesienie praw - zbycie znaku towarowego

Pytanie:

Spółka z o.o. złożyła do urzędu patentowego zgłoszenie na wzór przemysłowy i wynalazek. Zgłoszenia oczekują na rejestrację. W jaki sposób można przelać prawa do produkcji tych urządzeń na inną spółkę. Czy można \"przepisać\" właściciela wzoru i wynalazku, tak aby było to skuteczne również po likwidacji pierwszej spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przeniesienie praw - zbycie znaku towarowego

10.5.2005

Przede wszystkim należy podkreślić, iż prawo ochronne na znak towarowy m charakter prawa majątkowego, a zatem prawo ochronne może być samodzielnie, niezależnie od przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzi, przedmiotem umów zbycia (sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o wniesienie aportu) i obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi, tj. użytkowaniem i zastawem.

Jednak w Państwa przypadku nie zostały jeszcze nadane prawa ochronne dla znaku towarowego. W doktrynie przyjmuje się, iż przedmiotem zbycia oraz przedmiotem umowy licencyjnej może być także prawo z dokonanego w Urzędzie Patentowym zgłoszenia, na które nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne (co wynika z art. 162 ust. 6, art. 79 w zw. z art. 163 ust. 1 prawa własności przemysłowej).

Co do wynalazku natomiast, to zgodnie z artykułem 67 prawa własności przemysłowej patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ