Przestępstwo oszustwa

Pytanie:

Na czym polega przestępstwo oszustwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 287 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
 
Istota cytowanego przestępstwa polega na tym, że sprawca, działając bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przesyłanie informacji albo zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis na danych informatycznych. Te zachowania sprawcy motywowane są chęcią osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzeniem innej osobie szkody. W przypadku tego przestępstwa zachowanie bezprawne polega na niedozwolonym wpływaniu na informacje zawarte w danych informatycznych. Działanie sprawcy stanowi ingerencję w dane, które zostały zapisane np. w pamięci jednostki, na dyskietce, płycie CD, serwerze, itd.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY