Przewłaszczenie na zabezpieczenie a podatek

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą polegającą między innymi na udzielaniu pożyczek. Rozliczam się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych na podstawie zapisów z księgi przychodów i rozchodów. W ramach prowadzonej działalności nabyłem nieruchomość, nie była to jednak umowa kupna-sprzedaży, tylko umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie. Dłużnicy nie spłacili swojego zobowiązania w terminie. Wobec powyższego podjąłem kroki zmierzające do sprzedaży nieruchomości. Po sprzedaży nieruchomości zamierzam potrącić sobie swoją wierzytelność, natomiast pozostałą nadwyżkę kwoty ze sprzedaży nieruchomości zwrócę dłużnikom. W jaki sposób powonieniem rozliczyć taką transakcję, chodzi mi o podatek dochodowy? Czy jako dochód księguję tylko zysk osiągnięty z pożyczki? Czy może powinienem zaksięgować po stronie przychodów cała kwotę otrzymaną ze sprzedaży nieruchomości? Jeśli tak to, w jaki sposób ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodu?"

Odpowiedź prawnika: Przewłaszczenie na zabezpieczenie a podatek

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzują skutków podatkowych dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który sprzedaje nieruchomość, którą nabył w drodze przewłaszczenia na zabezpieczenia. Uwzględniając jednak, iż zasadniczym celem przewłaszczenia na zabezpieczenie jest zabezpieczenia wierzytelności i że ze zbywanej nieruchomości nabytej w drodze przewłaszczania podatnik jedynie odzyskuje wierzytelność, a nadwyżkę zwraca dłużnikowi należy przyjąć, że przychodem jest tylko odzyskana wierzytelność w części stanowiącej przychód podatnika, tj. jeśli przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości zabezpieczało zwrot pożyczki i odsetek, to przychodem będą odzyskane odsetki.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika