Przewłaszczenie samochodu na zabezpieczenie

Pytanie:

Ktoś chciałby pożyczyć ode mnie pieniądze oferując samochód jako zabezpieczenie spłaty (ale chce nim dalej jeździć). Chciałbym \'przewłaszczyć\' samochód na siebie do czasu spłaty i dokonać adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Które przepisy regulują dokonanie takiej adnotacji (w zależności od wariantu współwłasności np. 49% i 99%), jak długo to trwa (wg przepisów), jakich dokumentów może wymagać organ i jaka opłata wiąże się z adnotacją?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestię rejestracji pojazdów reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908). Zgodnie z art. 73 ust. 1 rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana. Ponadto kwestę tą reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 186 poz. 1322). Zgodnie z tym rozporządzeniem w celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu (współwłaściciele) składa w organie rejestrującym wniosek o rejestrację pojazdu, do którego dołącza:

1) dowód własności pojazdu; 
2) kartę pojazdu, jeżeli była wydana; 
3) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany, oraz 
4) tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.
Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:  
1) umowa sprzedaży; 
2) umowa zamiany; 
4) umowa o dożywocie; 
5) faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu; 
6) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.  
Jeśli chodzi o termin załatwienia sprawy stosuje się ogólne przepisy z kpa - tj. 30 dni od chwili złożenia wniosku o zmianę w dowodzie rejestracyjnym.
Od wpisania adnotacji w dowodzie nie pobiera się opłat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY