e-prawnik.pl Porady prawne

Przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspołnego a ustalenie nierównych udziałów przez sąd

Pytanie:

Jak należy rozumieć przesłankę przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego, którą bierze pod uwagę sąd przy ustalaniu nierównych udziałów w majątku wspólnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspołnego a ustalenie nierównych udziałów przez sąd

16.1.2011

Przesłanka przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego, rozumiana jest jako działania prowadzące bezpośrednio do powiększenia substancji majątku, a także działania, jako całokształt starań o założoną przez zawarcie małżeństwa rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb. O stopniu tego przyczynienia się nie decyduje wyłącznie wysokość zarobków lub innych dochodów osiąganych przez małżonków, wykorzystanych na zaspokojenie potrzeb rodziny. Same tylko wyliczenia rachunkowe nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do ustalenia stopnia przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego i nie mogą przesądzać o określeniu tego stopnia. Dlatego ocena stopnia przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego najczęściej może być jedynie przybliżona. W konsekwencji różny stopień przyczynienia się jest prawnie istotny tylko wtedy, gdy różnica ta jest znaczna albo przynajmniej wyraźnie uchwytna (por. Sychowicz Marek – op. cit.).

Zgodnie z art. 6 kc ciężar wykazania istnienia przesłanek warunkujących ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym spoczywa na tym, kto zgłosił wniosek o ustalenie nierównych udziałów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1997 r., II CKN 348/97, niepubl.).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ