e-prawnik.pl Porady prawne

Przyjęcie nazwiska rodziny zastępczej

Pytanie:

Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. Czy rodzice zastępczy przyjmując na wychowanie dziecko bez jego adopcji, mają prawo dać mu swoje nazwisko? Czy jego biologiczni rodzice są obowiązani do świadczenia alimentów rodzinie zastępczej? Jakie minimum socjalne obowiązuje przy ewentualnym ustalaniu alimentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przyjęcie nazwiska rodziny zastępczej

28.11.2001

Rodzina zastępcza jest formą realizacji zarządzeń o charakterze trwałym wydawanym przez sąd rodzinny i opiekuńczy mającym na celu odseparowanie dzieci od rodziców. Takie zarządzenie nie musi się łączyć jednocześnie z pozbawieniem rodziców biologicznych dziecka władzy rodzicielskiej, ale najczęściej ma to miejsce. Jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowi inaczej obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą małoletnią umieszczoną w rodzinie zastępczej, jego wychowanie oraz reprezentowanie w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb jego utrzymania należy do rodziny zastępczej. Inne obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców małoletniego. Rodzice biologiczni w dalszym ciągu obowiązani są do łożenia na utrzymanie dzieci, które pozostają w rodzinie zastępczej. Oznacza to między innymi możliwość reprezentowania takiego dziecka przez osoby pełniące obowiązki rodziny zastępczej w procesie o alimenty skierowanym przeciwko biologicznym rodzicom dziecka. Wysokość alimentów, które sąd przyznaje dziecku uzależnione są od możliwości zarobkowych rodziców dziecka, kosztów utrzymania dziecka, jego wieku itp. Zmiana nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej przekraczają zakres uprawnień przysługujących osobą pełniącym tę funkcję. Nie ma takiej możliwości. Sytuacja może ulec zmianie w przypadku przysposobienia (adopcji) dziecka przez rodzinę zastępczą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Przyjęcie nazwiska rodziny zastępczej

Bożena

18.6.2020 19:30:1

Re: Przyjęcie nazwiska rodziny zastępczej

Mam pytanie jestem prawnym opiekunem mojej wnuczki i chcialabym zmienić jej nazwisko na moje czy jest to możliwe

Re: Przyjęcie nazwiska rodziny zastępczej

kasia

10.11.2009 9:15:46

Re: Przyjęcie nazwiska rodziny zastępczej

jeżeli jest pozbawienie władzy rodzicielskiej nazwisko dziecka w rodzinie zastępczej można zmieni w trybie administracyjnym i za zgodą opiekuna prawnego

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ