Przyjęcie nazwiska rodziny zastępczej

Pytanie:

"Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. Czy rodzice zastępczy przyjmując na wychowanie dziecko bez jego adopcji, mają prawo dać mu swoje nazwisko? Czy jego biologiczni rodzice są obowiązani do świadczenia alimentów rodzinie zastępczej? Jakie minimum socjalne obowiązuje przy ewentualnym ustalaniu alimentów?"

Odpowiedź prawnika: Przyjęcie nazwiska rodziny zastępczej

Rodzina zastępcza jest formą realizacji zarządzeń o charakterze trwałym wydawanym przez sąd rodzinny i opiekuńczy mającym na celu odseparowanie dzieci od rodziców. Takie zarządzenie nie musi się łączyć jednocześnie z pozbawieniem rodziców biologicznych dziecka władzy rodzicielskiej, ale najczęściej ma to miejsce. Jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowi inaczej obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą małoletnią umieszczoną w rodzinie zastępczej, jego wychowanie oraz reprezentowanie w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb jego utrzymania należy do rodziny zastępczej. Inne obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców małoletniego. Rodzice biologiczni w dalszym ciągu obowiązani są do łożenia na utrzymanie dzieci, które pozostają w rodzinie zastępczej. Oznacza to między innymi możliwość reprezentowania takiego dziecka przez osoby pełniące obowiązki rodziny zastępczej w procesie o alimenty skierowanym przeciwko biologicznym rodzicom dziecka. Wysokość alimentów, które sąd przyznaje dziecku uzależnione są od możliwości zarobkowych rodziców dziecka, kosztów utrzymania dziecka, jego wieku itp. Zmiana nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej przekraczają zakres uprawnień przysługujących osobą pełniącym tę funkcję. Nie ma takiej możliwości. Sytuacja może ulec zmianie w przypadku przysposobienia (adopcji) dziecka przez rodzinę zastępczą.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Bożena 2022-06-18 19:30:01

    Mam pytanie jestem prawnym opiekunem mojej wnuczki i chcialabym zmienić jej nazwisko na moje czy jest to możliwe

  • kasia 2011-11-10 09:15:46

    jeżeli jest pozbawienie władzy rodzicielskiej nazwisko dziecka w rodzinie zastępczej można zmieni w trybie administracyjnym i za zgodą opiekuna prawnego


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika