Przywrócenie drogi do stanu poprzedniego

Pytanie:

Gmina ma zamiar wykonać przyłącze kanalizacyjne pod drogą, która stanowi własność powiatu. Czy powiat może zażądać przywrócenia stanu sprzed wykonania kanalizacji na całej drodze stanowiącej jego własność, czy tylko na tym odcinku, który będzie objęty wykonaniem zadania? Proszę o podanie podstawy prawnej żądania przywrócenia stanu poprzedniego. Czy powiat może żądać tylko przywrócenia stanu poprzedniego, czy także odbudowy całej drogi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej (art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych). Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:

  1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
  2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
  4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Przepis art. 40 ust. 15 ustawy o drogach publicznych stanowi, iż zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. Ustawa mówi zatem o przywróceniu do poprzedniego stanu użyteczności, z czego nie można wysnuwać wniosku, iż zajmujący pas powinien odbudować całą drogę, w tym te odcinki, których nie naruszył.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY