Rejestracja ciągnika rolniczego

Pytanie:

Czy istnieje obowiązek rejestracji w wydziale komunikacji ciągnika rolniczego wykorzystywanego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą (w zakresie usług leśnych i w tym celu odpowiednio przerobionego do pracy w lesie) jeżeli ciągnik ten nie jest używany na drogach publicznych? Czy istnieje obowiązek ubezpieczenia OC takiego pojazdu, a jeżeli tak to czy potrzebny jest do tego dowód rejestracyjny? Zgodnie z nową ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych wydaje się, że pojazd wolnobieżny (jednakże z wyłączeniem ciągników rolniczych) wymaga ubezpieczenia OC już od chwili wprowadzenia pojazdu do ruchu bez wymogu poruszania się na drogach publicznych. Czy odnosi się to także do ciągnika rolniczego w opisanej sytuacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Warunkiem dopuszczenia do ruchu pojazdu, w tym także ciągnika rolniczego jest jego rejestracja. Nie ma przy tym znaczenia, czy ciągnik będzie wykorzystywany do poruszania się po drogach publicznych czy też nie. Z powyższego wynika obowiązek posiadacza dokonania rejestracji ciągnika rolniczego. Zgodnie z ustawą o o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Pojazdem mechanicznym z rozumieniu powyższej ustawy jest pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa; oraz pojazd wolnobieżny z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa. Zatem posiadacz ciągnika rolniczego obowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Do zawarcia umowy ubezpieczenia nie jest wymagane posiadanie specjalnych dokumentów. Jeżeli jednak umowa zawierana jest przed rejestracją ciągnika rolniczego, posiadacz pojazdu mechanicznego, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego tego pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej z konieczności uzyskania homologacji na dany pojazd mechaniczny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Artur

10.10.2012 19:17:8

Re: Rejestracja ciągnika rolniczego

Witam Z powyższej odpowiedzi zgadza się,ale w życiu różnie bywa,przed laty kupiłem traktor C-330 z zakładów Ursusa ,był to pojazd wewnątrzzakładowy i nigdy nie był rejestrowany.Mam na niego tylko fakturę,a do zarejestrowania ptrzebny jest wyciąg z homologacji--tylko gdzi go zdobyć,może ktoś wie.Pozdrawiam


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.10.2018

  Jakie są kategorie prawa jazdy?

  Jeżeli ktoś chce uzyskać prawo jazdy, powinien sprawdzić, jakie pojazdy można prowadzić w poszczególnych kategoriach oraz w jakim trzeba być wieku, żeby móc zdać egzamin, aby je (...)

 • 26.4.2017

  Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym

  Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzi nową formę czasowej rejestracji pojazdów. Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom zajmującym się dystrybucją (sprzedażą prowadzoną (...)

 • 29.7.2018

  Zmiana składu zespołu szacującego szkody łowieckie

  Obecna nowelizacja zmienia skład zespołu szacującego szkody łowieckie. W miejsce przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego wchodzić będzie przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa (...)

 • 10.1.2018

  Możliwa będzie profesjonalna rejestracja pojazdów

  Nowelizacja przepisów przewiduje wprowadzenie tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów, umożliwiającej legalne wykonywanie jazd testowych pojazdami z wykorzystaniem 1 numeru rejestracyjnego (...)

 • 29.1.2019

  Ułatwienie nawozowego zagospodarowania produktów pofermentacyjnych

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zaproponowano przepisy ułatwiające nawozowe zagospodarowanie (...)