Rekojmia a gwarancja

Pytanie:

"Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczna, a upranienia z tytułu gwarancji - wzjemny stosunek, pierwszeństwo, wybór?"

Odpowiedź prawnika: Rekojmia a gwarancja

Stosownie do art. 579 K.c.:

Art. 579. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Niezależność uprawnień wynikających z obu reżimów nie oznacza jednak możliwości korzystania z nich równocześnie. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego:
Kupujący wybierając uprawnienia gwarancyjne traci uprawnienia z tytułu rękojmi. Przy wyborze uprawnień płynących z rękojmi kupujący traci możliwość realizacji uprawnień wynikających z gwarancji. Nie do przyjęcia jest zatem interpretacja art. 579 kc prowadząca do wniosku, że „niezależnie" oznacza „równocześnie" bądź zwolnienie nabywcy od podjęcia decyzji, czy korzystniejsze jest realizowanie uprawnień z gwarancji (włącznie z wymianą rzeczy na wolną od wad), czy też z rękojmi (aż do odstąpienia od umowy). (II CKN 350/2001 Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna )

Orzeczenie wskazuje na rozłączność wyboru między uprawnieniami z rękojmi i gwarancji. Alternatywność wyboru nabywcy istnieje przez cały czas istnienia rękojmi i gwarancji i odnosi się do kwestii, w jakim reżimie nabywca będzie realizował uprawnienia dotyczące kolejno ujawniających się wad mających przyczynę tkwiącą w momencie nabycia rzeczy. Decyzja wyboru reżimu w odniesieniu do każdej kolejnej konkretnej wady jest definitywna (A. Brzozowski (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, 2009, s. 295).

Z. Gawlik w Komentarzu do Kodeksu cywilnego: jeżeli kupujący w związku z wadą fizyczną rzeczy dokonał na podstawie art. 579 k.c. wyboru reżimu odpowiedzialności z gwarancji i zażądał naprawy rzeczy, to wybór ten jest wiążący w tym znaczeniu, że dopiero niezrealizowanie tego zadania przez gwaranta w odpowiednim terminie otwiera uprawnionemu drogę do skorzystania z rękojmi albo do dochodzenia danych uprawnień z gwarancji. Dokonany wybór w odniesieniu do konkretnej wady wiąże zatem albo do końca jej istnienia, albo co do chwili jej nieusunięcia wedle wybranego trybu. Jeżeli pomimo wymiany rzeczy na nową, nadal obarczona jest wadą, a sprzedawca w związku z odstąpieniem nie zwraca kwoty odpowiadającej zapłaconej cenie, konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika