e-prawnik.pl Porady prawne

Renta rodzinna i renta wyrównawcza

Pytanie:

Jaka jest różnica między rentą rodzinną, a wyrównawczą przy sprawach odszkodowań dla męża i dzieci z tytułu śmierci współmałżonka w wypadku samochodowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Renta rodzinna i renta wyrównawcza

3.11.2003

Zgodnie z at. 65 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Jest to więc świadczenie przysługujące członkom rodziny osoby, która zmarła, a miała ustalone prawo do określonych świadczeń z tej ustawy. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Renta rodzinna przyznawana jest z Zakładu Ubezpieczen Społecznych. Natomiast renta wyrównawcza, o której mowa w zapytaniu, to renta, którą można uzyskac od sprawcy (w analizowanym przypadku) wypadku samochodowego, w którym osoba, na której ciążyły obowiązki alimentacyjne, poniosła śmierć i przez to obowiązków swych nie może spełniać w stosunku do upoważnionych. Renta ta ma wyrównać utratę świadczeń od zmarłego osobom do świadczeń tych uprawnionych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Renta rodzinna i renta wyrównawcza

wf29

16.1.2010 12:50:1

Re: Renta rodzinna i renta wyrównawcza

Mąz miał wypadek samochodowy nie z jego winy. Otrzymuje rentę z ZUS i rentę wyrównawczą z PZU. Jak będzie wyglądała jego sytuacja kiedy osiągnie wiek emerytalny. PZU płacąc przez 13 lat rentę wyrównawczą nie płaci składki do ZUS. CZy ktoś może wie czy w chwili otrzymania emerytur PZU dalej będzie mu płaciło rentę wyrównawczą.Proszę o odpowiedz.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ