Rezygnacja z zarządzania wspólnotą

Pytanie:

"Jestem Zarządcą. Na zebraniu Wspólnoty zrezygnowałam z zarządzania Wspólnotą. Zgodnie z umową o administrowanie mam obowiązek zarządzania tą wspólnotą do czerwca 2004 roku. Jakie mam obowiązki, a jakie przywileje w okresie wypowiedzenia? "

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja z zarządzania wspólnotą

Obowiązki (uprawnienia również), które nakłada na Panią ustawa o własności lokali oraz Pani indywidualna umowa pozostają takie same jak do tej pory. Nie znamy szczegółów zarządu nieruchomością przez Panią, ale zakładamy, iż zarząd ten (skoro wykonywany przez osobę fizyczną), jest zgodny z postanowieniami ustawy o gospodarce nieruchomościami, która reguluje tę kwestię. Pisząc o zgodności z ustawą mamy na myśli przepis artykułu 184, zgodnie z którym zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Według w/w ustawy zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz osoba fizyczna prowadząca bez posiadania licencji zawodowej działalność zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Wynika z tego jasno, iż do takiego właśnie postępowania jest Pani zobowiązana aż do ostatniego dnia obowiązywania Pani umowy o administrowanie nieruchomością. Sama ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością. Cały czas zarządca obowiązany jest czynności zarządzania wykonywać ze szczególną starannością, właściwą dla ich zawodowego charakteru, a także do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności. Szczegóły nałożonych na Panią obowiązków, w tym także szczegóły dotyczące zakończenia stosunku prawnego, na podstawie którego do tej pory był/jest Pani zarządcą wspólnoty powinna określać Pani umowa ze wspólnotą.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika