Rezygnacja ze stanowiska

Pytanie:

"Struktura organizacyjna spółdzielni nie przewiduje stanowiska głównego księgowego, a jedynie stanowisko wiceprezesa - głównego księgowego. Wiceprezes - główny księgowy spółdzielni złożył rezygnację z pracy w zarządzie wnioskując o dalsze pozostawienie go na stanowisku głównego księgowego. Czy rezygnację taką należy traktować jako wypowiedzenie przez pracownika umowy o pracę na ogólnie przyjętych zasadach? Czy rada nadzorcza spółdzielni, która przychyliła się do tego wniosku i w formie uchwały pozostawiła byłego wiceprezesa na nieistniejącym w strukturze, stanowisku głównego księgowego, nie naruszyła prawa? Czy przedstawione wyżej fakty nie powinny skutkować zmianą kategorii zaszeregowania a więc powrotem do stawki z przed przyjęcia obowiązków wiceprezesa przez głównego księgowego? Pracownik ten nadal otrzymuje wynagrodzenie w takiej kwocie, jak przed rezygnacją z pracy w zarządzie. Pracownik, którego dotyczą powyższe pytania, jako członek zarządu nie uzyskał absolutorium na walnym zgromadzeniu, utracił zaufanie prezesa i członków spółdzielni oraz dopuścił się nieprawidłowości w pracy. Rozwiązanie z nim umowy o pracę jest konieczne. Kto winien wystąpić z wypowiedzeniem mu umowy: rada nadzorcza czy zarząd?"

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja ze stanowiska

Jeżeli członek zarządu złożył rezygnację w pełnionego stanowiska zaznaczając jednocześnie, że chce pozostać głównym księgowym, to oznacza, że zrezygnował jedynie z funkcji, a nie dokonał wypowiedzenia umowy o pracę. Jeżeli jednak wewnętrzna struktura spółdzielni przewiduje, że osoba pełniąca obowiązki głównego księgowego musi być jednocześnie członkiem zarządu, rezygnacja z funkcji w zarządzie dyskwalifikuje jednocześnie tę osobę ze stanowiska głównego księgowego. Aby zmienić tę zasadę konieczna byłaby zmiana struktury (czyli w praktyce statutu) spółdzielni. Członkowie zarządu mogą być zatrudniani w spółdzielni albo na podstawie umowy o pracę albo na podstawie powołania (w spółdzielniach pracy możliwa jest jeszcze spółdzielcza umowa o pracę). Członków zarządu zatrudnia rada nadzorcza i to rada jest uprawniona do wypowiedzenia umowy o pracę. Jednakże na mocy szczególnego przepisu art. 52 par. 3 ustawy prawo spółdzielcze, w razie odwołania członka zarządu zatrudnionego w spółdzielni na podstawie powołania prawo odwołania go ze stanowiska pracy przysługuje zarządowi spółdzielni.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika