Rodzaje transportu drogowego

Pytanie:

Jakie rodzaje transportu drogowego są regulowane ustawą o transporcie drogowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa reguluje zarówno transport zarobkowy, jak i niezarobkowy, co zauważono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 marca 2008 r. (II SA/Go 8/2008): „Ustawodawca wyodrębnił zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego jako podstawowej zarobkowej działalności gospodarczej, od podejmowania i wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego (inna nazwa przewóz na potrzeby własne)”. Zwrócić jednak należy uwagę na wyłączenia zastosowania przepisów ustawy:

Art. 3. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:

1) przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;

2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;

3) zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY