e-prawnik.pl Porady prawne

Zarobkowy przewóz osób samochodem osobowym

Pytanie:

Czy przepisy ustawy o transporcie drogowym mają zastosowanie w odniesieniu do samochodów osobowych, którymi wykonuje się zarobkowy przewóz rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zarobkowy przewóz osób samochodem osobowym

4.3.2012

Dokonując zarobkowego przewozu rzeczy, niewątpliwie wykonuje się transport drogowy rzeczy. W tym miejscu przywołamy orzecznictwo sądowe. Słusznie zauważono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2006 r. (IV SA/Wr 95/2005), że: „Zgodnie z dyspozycją art. 3 pkt 2, przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy. Przepis ten zawiera wyłączenie przedmiotowe wskazując, do jakiego rodzaju spraw nie stosuje się przepisów ustawy o transporcie drogowym”. Kwestię te poruszano również w piśmie Ministerstwa Finansów - Podsekretarza Stanu z dnia 12 września 2002 r. (PP2-813-696/02/AKO/1116): „Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 r. Nr 125 poz. 1371 ze zm.) podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego. W myśl natomiast art. 3 pkt 2 ww. ustawy o transporcie drogowym, przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. Oznacza to, że w przypadku przewozów dokonywanych samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, przewoźnik powinien spełniać wymogi określone ww. ustawą o transporcie drogowym. Natomiast przedsiębiorcy wykonujący takie przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, są uprawnieni do wykonywania takich przewozów bez obowiązku posiadania licencji”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ