Roszczenia związane z chorobą zawodową

Pytanie:

"Czy osoba będąca już na emeryturze może starać się o jakieś świadczenie, jeżeli doświadczyła choroby zawodowej, która ujawniła się dopiero w okresie emerytalnym? "

Odpowiedź prawnika: Roszczenia związane z chorobą zawodową

Zgodnie z Art. 18 ustawy pt. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.1983.30.144 ze zm.) pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do pracy, przysługuje: 1) renta stała - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała, 2) renta okresowa - jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa. Renta okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. Pracownikowi, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, przysługuje renta szkoleniowa przez 6 miesięcy; okres ten ulega wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej niż o 30 miesięcy. Osobie uprawnionej do renty inwalidzkiej na podstawie powyższego oraz do emerytury na podstawie innych przepisów wypłaca się zależnie od jej wyboru: 1) przysługującą rentę inwalidzką powiększoną o połowę emerytury albo 2) emeryturę powiększoną o połowę renty inwalidzkiej. Zatem można dochodzić przyznania odpowiedniej renty inwalidzkiej z tytułu choroby zawodowej, a potem w odpowiedni /wyżej opisany/ sposób połączyć oba świadczenia / rentę i emeryturę/.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • maja 2014-08-09 19:31:23

    w grudniu tego roku ukończę 55lat.Obecnie jestem na rencie z powodu choroby zawodowej.Podobno mogę przejść na emeryturę po ukończeniu 55lat,proszę o opinię w tej sprawie .Maja


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika