Równoważny system czasu pracy

Pytanie:

Pracownicy pracują na 4/5 etatu w charakterze portierów. Ich czas pracy tygodniowo wynosi 32 godziny. Czy mogą pracować np. przez 6 dni w tygodniu po 8 godzin czyli 48 godzin, a w przyjętym okresie rozliczeniowym rozliczyć ich czas pracy? Regulamin pracy dopuszcza stosowanie równoważnego czasu pracy dla portierów i sprzątaczek. Portierzy zatrudnieni są na 4/5 etatu i pracują po 8 godzin dziennie. Dotychczas np. pracowali przez 6 dni w tygodniu po 8 godzin itp., a czas pracy był rozliczany w przyjętym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Obecnie zgodnie z nowym kodeksem pracy pracownikowi przysługuje tygodniowy wymiar odpoczynku (co najmniej 35 godzin w każdym tygodni) i dobowy okres odpoczynku (co najmniej 11 godzin). Czy to również dotyczy pracy portierów, jak obecnie przygotować grafik służby w/w pracownikom?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Od 1 stycznia 2004 r. w uregulowaniach czasu pracy zaszły pewne zmiany. Obecnie tzw. równoważny system czasu pracy został uregulowany w art. 135 kodeksu pracy. Stanowi on, iż jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. Wynikałoby z tego, iż w pierwszej kolejności należałoby zmienić zapis w regulaminie zakładu pracy dotyczący długości obowiązującego okresu rozliczeniowego, gdyż kodeks pracy stanowi, iż okres rozliczeniowy w przypadku równoważnego systemu czasu pracy może być przedłużony jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy. Z opisu stanu faktycznego wynikałoby, iż nie ma przeszkód, aby stwierdzić, iż portierzy pracujący na 4/5 etatu, którzy wykonują swoją pracę 8 godzin dziennie, pracują zgodnie z zasadami kodeksu pracy. Normy dotyczące dziennego i tygodniowego odpoczynku pracownika oczywiście dotyczą także portierów, są one bowiem skierowane do wszystkich pracowników.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 8.12.2004

  Zadaniowy czas pracy

  Zgodnie z art. 140 znowelizowanego Kodeksu pracy zadaniowy czas pracy można wprowadzić w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. W ustaleniu tym (...)

 • 25.6.2012

  Praca zmianowa

  Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany u danego pracodawcy system czasu pracy. Oznacza to, że zarówno w podstawowym czasie pracy, jak i przedłużonym czas pracy, w ruchu ciągłym, (...)

 • 3.6.2011

  Systemy czasu pracy

  W prawie pracy wymiar czasu pracy i jego rozkład nie są uregulowane w sposób jednolity. Podstawową normą czasu pracy, którą przewiduje Kodeks pracy, jest czas nie przekraczający 8 godzin na dobę (...)

 • 8.12.2004

  Czas pracy w ruchu ciągłym

  Ruch ciągły to sytuacja w której mamy do czynienia ze stosowaniem takiej organizacji czasu pracy, która zapewnia nieprzerwany przebieg procesu pracy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, także (...)