Rozliczenia związku wyznaniowego z US

Pytanie:

Na jakich zasadach związek wyznaniowy powinien rozliczać się z US? Czy wystarczy księga przychodów i rozchodów, czy też musi być prowadzona pełna księgowość? Związek utrzymuje się z darowizn (ok 2 tys. zł miesięcznie), sporadycznie pojawiają się też wpływy ze sprzedaży broszur do użytku wewnętrznego. Na jakich zasadach związek wyznaniowy powinien rozliczać się z Urzędem Skarbowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, z chwilą wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych kościół lub inny związek wyznaniowy uzyskuje, jako całość, osobowość prawną oraz korzysta ze wszystkich uprawnień i podlega obowiązkom określonym w ustawach.

Opodatkowanie osób prawnych reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), zatem co do zasady związek wyznaniowy będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z przepisami tej ustawy. Jak stanowi ar. 9 ust. 1 ustawy, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Tymi odrębnymi przepisami jest ustawa o rachunkowości, gdyż zgodnie z jej art. 2 ust. 1 pkt 1 jej przepisy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego. Zatem nie ma możliwości, aby osoba prawna prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

  Śmierć jest dla każdego, a szczególnie dla członków rodziny wydarzeniem dramatycznym i bolesnym. Oprócz cierpień zwiazanych z utrata bliskieuj osoby, rodzina zmarłego musi stawić (...)

 • CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • Zawarcie małżeństwa przed duchownym

  Małżeństwo zawarte w obecności duchownego poprzez oświadczenie woli jednoczesnego jego zawarcia przez mężczyznę i kobietę jest jedną z form małżeństwa skutecznego w świetle prawa. Warunkiem (...)

 • Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • Rozliczenia bezgotówkowe

  Dla precyzyjnego określenia czym są rozliczenia bezgotówkowe, należy w pierwszej kolejności nakreślić definicję rozliczeń pieniężnych. Na czym więc polegają rozliczenia pieniężne – (...)

NA SKÓTY