Rozwód a apelacja od wyroku alimentacyjnego

Pytanie:

Mam orzeczone alimenty na dzieci (z klauzulą wykonalności), lecz wniosłam apelację do ich wysokości i czekam na wyznaczenie sprawy w sądzie okręgowym. Prowadzona jest też sprawa o znęcanie się męża nad rodziną. Po jej zakończeniu zamierzam wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy męża za rozpad małżeństwa. Jakie skutki będzie miało wniesienie pozwu o rozwód na zgłoszoną apelację od wyroku alimentacyjnego? Wiem, że w przypadku toczącej się sprawy alimentacyjnej, pozew o rozwód wstrzymuje ją z urzędu, a jak to wygląda w przypadku apelacji? Jeśli pozew wniósłby mąż (bez orzekania o winie), to co winnam zrobić, by najpierw zakończyć sprawę (alimentów) dla mnie istotniejszą?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Apelacja powoduje, iż wyrok sądu pierwszej instancji nie staje się prawomocny, a postępowanie nadal się toczy, tyle, że w wyższej instancji. Wniesienie sprawy o rozwód spowoduje zawieszenie części lub całości (zależnie od treści żądania pozwu) postępowania o alimenty, bez względu na to, w której akurat instancji sprawa będzie się znajdować i bez względu na to, kto wnosi powództwo o rozwód. Nastąpi to z urzędu.

Zgodnie bowiem z art. 445 § 2 kpc postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację co do świadczeń za okres od jego (pozwu o rozwód) wytoczenia.

Jeżeli zostanie wszczęta sprawa o rozwód, to o alimentach (na razie tylko na czas trwania postępowania rozwodowego) będzie mógł orzec sąd rozwodowy w ramach postępowania zabezpieczającego. Nie będzie Pani zatem pozbawiona możliwości starania się o wyższe alimenty. O alimentach dla małoletnich dzieci stron sąd obowiązkowo orzeka w wyroku rozwodowym. Na marginesie można wskazać, że z chwilą wydania w sprawie o rozwód lub o separację postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wykonania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty wstrzymuje się także z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń o obowiązku tych świadczeń, wydanych w poprzednio wszczętej sprawie, za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: