Rygor nieważności czynności prawnej

Pytanie:

"Przedsiębiorcy podpisują umowę współpracy. Pierwsza wersja zawiera klauzulę "wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności', druga wersja zaś: "wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej". Trzecia wersja nie zawiera żadnej klauzuli. Jakie są konsekwencje prawne zawarcia każdej z umów i czym się różnią te zapisy w przypadku konieczności dowodzenia przed sądem np. zawarcia ustnego aneksu?"

Odpowiedź prawnika: Rygor nieważności czynności prawnej

Największą pewnością, a co za tym idzie największym bezpieczeństwem dla uczestników obrotu charakteryzuje się pierwsza z wymienionych w pytaniu klauzul umownych, przewidująca wymóg zachowania formy pisemnej dla wszelkich zmian umowy pod rygorem nieważności. Rygor ten oznacza bowiem, że niezachowanie tej formy, na przykład w drodze ustnej modyfikacji treści umowy spowoduje nieważność z mocy prawa takiej czynności, czyli stan, jakby takiej zmiany w ogóle nie było.

Wprowadzenie drugiej z wymienionych klauzul - czyli wymogu formy pisemnej bez powowłania rygoru nieważności - wywiera taki skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. Jednakże dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron będzie dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.

Trzecia sytuacja, w której umowa nie zawiera żadnych postanowień dotyczących formy zmiany treści umowy, oznaczać będzie, że znajdą zastosowanie ogólne przepisy prawa cywilnego - zmiana umowy wymagać będzie takiej samej formy, jaką przewidziano przy jej zawarciu (innymi słowy, jeżeli umowę zawarto w formie pisemnej, zmiana jej treści również wymagać będzie takiej formy).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Rtg 2020-08-30 15:27:25

    Wydać 200-400 zł na poradę u adwokata lub radcy prawnego. Duża inwestycja za setki tysięcy zł wymaga nakładów także i na prawnika.

  • krys26 2014-08-04 09:58:00

    a i co najważniejsze jest zapis w umowie, ze zmiany wymagają formy pisemnej aneksem pod rygorem nieważności, wlaściciel twiredzi, ze jak nie podpisze aneksu na jego warunkach to umowa bedzie nieważna,

  • krys26 2014-08-04 09:54:28

    Witam W czerwcu rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego Sporządziłem umowę z firmą budowlaną która określa z czego i w jakich terminach i jakie kwoty za poszczególne etapy muszę wypłacić firmie budowlanej podany jest termin zakończenia prac oraz że jeżeli firma nie dotrzyma terminu zapłaci karne odsetki. Po zakończeniu trzeciego etapu przyjechał szef tejże firmy i stwierdził że: ma aneks do naszej umowy dlatego że budować miał z cegły 25 a budował z cegły 38(o tym był informowany zanim zaczął budowę)zgodził się i wykonał wszyskie prace do zakończenia stropu.zostało jeszcze poddasze i wiezba, chce ode mnie więcej pieniędzy oraz wydłużenia terminu oddania budynku z mojej winny(ponieważ budował z większej cegły). Nie podpisanie przeze mnie aneksu będzie jednoznaczne z odejściem tej firmy i twierdzi,ze jak nie podpisze aneksu to umowa bedzie nieważna. co mam robić, jak z nim dyskutować, czy on ma rację? Proszę o wskazówki jestem w kropce, budynek wymaga dokończenia i zadaszenia przed zimą.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika