Samochód jako mienie przesiedleńcze z USA

Pytanie:

Zamierzam sprowadzić samochód z USA jako mienie przesiedleńcze do Polski. mieszkam w USA ponad rok i mam zarejestrowany samochód na siebie dłużej niż 6 miesięcy. Spełniam wymogi mienia przesiedleńczego. Czy jest możliwa sprzedaż auta przed upływem 12 miesięcy od daty rejestracji w Polsce i skorzystania z prawa mienia przesiedleńczego (zwolnienia z cła, akcyzy i VAT-u)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych wynika, iż zwolnienie ograniczone jest do mienia osobistego, które jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania i jak podkreślono w art. 7 ust 1 - w ciągu 12 miesięcy od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu, mienie osobiste, które zostało zwolnione z należności celnych przywozowych, nie może być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub zbywane, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego poinformowania o tym właściwych organów.

Z kolei rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zawiera zwolnienie mienia przesiedleńczego od tego podatku, jeżeli m.in. rzeczy nie zostaną sprzedane, wynajęte, wypożyczone lub odstąpione przez okres 12 m-cy od dnia ich przywozu na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przesiedlającej się z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju na pobyt stały, zwolniony jest od tego podatku, jeżeli łącznie spełnione zostaną warunki określone w cytowanym rozporządzeniu rady Nr 918/83. Ponadto rzeczy te przez okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie mogą, bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego, zostać oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.

Reasumując, każde pożyczenie, oddanie w zastaw, wynajęcie bądź zbycie przed upływem okresu 12 miesięcy spowoduje obowiązek uiszczenia ww. należności publicznoprawnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: