Samochód jako mienie przesiedleńcze z USA

Pytanie:

"Zamierzam sprowadzić samochód z USA jako mienie przesiedleńcze do Polski. mieszkam w USA ponad rok i mam zarejestrowany samochód na siebie dłużej niż 6 miesięcy. Spełniam wymogi mienia przesiedleńczego. Czy jest możliwa sprzedaż auta przed upływem 12 miesięcy od daty rejestracji w Polsce i skorzystania z prawa mienia przesiedleńczego (zwolnienia z cła, akcyzy i VAT-u)?"

Odpowiedź prawnika: Samochód jako mienie przesiedleńcze z USA

Z rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych wynika, iż zwolnienie ograniczone jest do mienia osobistego, które jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania i jak podkreślono w art. 7 ust 1 - w ciągu 12 miesięcy od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu, mienie osobiste, które zostało zwolnione z należności celnych przywozowych, nie może być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub zbywane, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego poinformowania o tym właściwych organów.

Z kolei rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zawiera zwolnienie mienia przesiedleńczego od tego podatku, jeżeli m.in. rzeczy nie zostaną sprzedane, wynajęte, wypożyczone lub odstąpione przez okres 12 m-cy od dnia ich przywozu na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przesiedlającej się z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju na pobyt stały, zwolniony jest od tego podatku, jeżeli łącznie spełnione zostaną warunki określone w cytowanym rozporządzeniu rady Nr 918/83. Ponadto rzeczy te przez okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie mogą, bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego, zostać oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.

Reasumując, każde pożyczenie, oddanie w zastaw, wynajęcie bądź zbycie przed upływem okresu 12 miesięcy spowoduje obowiązek uiszczenia ww. należności publicznoprawnych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika