Sankcje za nieocechowanie drewna

Pytanie:

Zgodnie z ustawą o lasach na mnie jako właścicielu prywatnego lasu spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty o wycince lasu celem ocechowania tak pozyskanego drewna. Jakie konsekwencje (administracyjne, karne) grożą w razie niedopełnienia tych obowiązków? Czy w razie wprowadzenia do obrotu tak pozyskanego drewna można mówić o jego nielegalnym pochodzeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 158 kodeksu wykroczeń, właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny. W razie popełnienia tego wykroczenia orzeka się przepadek pozyskanego drewna. 

Cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje starosta niezwłocznie po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna. Dokumentem stwierdzającym legalność pozyskania drewna jest świadectwo legalności pozyskanego drewna. Tak więc jeżeli drewno nie będzie ocechowane, można mówić iż zostało pozyskane nielegalnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

jacek

15.2.2013 3:13:32

ReCzy asygnata na drewno

Z urzędu pracy otrzymałem dotację na działalność gospodarczą.przeznaczona była na zakup sprzętu i surowca na drewno kominkowe i opałowe.Nie mając jeszcze zerejestrowanej tejże działalności zakupiłem część drewna na którą mam asygnate,natomiast brakuje mi faktury której Leśnictwo nie chce mi poprostu wystawić,tłumacząc się zamknięciem roku podatkowego i brakiem paragonu który z resztą uległ zniszczeniu.Na resztę drewna i sprzętu faktury posiadam.Jak UP może się ustosunkowac do tej sytuacji?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.1.2018

  Nowe sprawozdania dotyczące podatków lokalnych

  Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) będą corocznie składać sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. 

 • 26.11.2017

  Konsultuj dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawił do konsultacji projekt programu priorytetowego Część 7) „Poprawa, jakości powietrza. Dofinansowanie energooszczędnych domów (...)

 • 10.2.2019

  Kto musi płacić podatek leśny?

  Jeśli jsteś właścicielem lasu, tj. masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls”, czyli las, to musisz zapłacić podatek leśny. Sprawdź, jak to zrobić.

 • 2.7.2013

  Kto i na jakich zasadach ma płacić podatek leśny?

  Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są właściciel, posiadacz samoistny lub użytkownik wieczysty lasu, a w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasu, tj. np. dzierżawca. Podatnicy (...)

 • 24.3.2018

  Większe sankcje za okrucieństwo wobec zwierząt

  Celem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny jest wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz skuteczniejsze zapobieganie popełnianiu przestępstw na ich szkodę, (...)