Skarga kasacyjna w postępowaniu egzekucyjnym

Pytanie:

"Czy w toku postępowania egzekucyjnego przysługuje skarga kasacyjna? Jeśli tak, to od jakich orzeczeń?"

Odpowiedź prawnika: Skarga kasacyjna w postępowaniu egzekucyjnym

Zgodnie z ogólnym przepisem art. 766 kpc, sąd rozpoznaje sprawy egzekucyjne na posiedzeniu niejawnym, chyba że zachodzi potrzeba wyznaczenia rozprawy albo wysłuchania na posiedzeniu stron lub innych osób. W sprawach tych sąd wydaje orzeczenia w formie postanowień. Zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie. Natomiast, zgodnie z obecnym brzmieniem art. 7674 kpc, na postanowienie sądu drugiej instancji wydane po rozpoznaniu zażalenia skarga kasacyjna nie przysługuje.

Omawiany przepis ten został wprowadzony w z dniem 5. lutego 2005 r. (w dniu 6. lutego zmieniono słowo kasacja na skargę kasacyjną) i zastąpił dotychczas obowiązujący art.  7751kpc, zgodnie z którym, na postanowienie sądu drugiej instancji, wydane po rozpoznaniu zażalenia również nie przysługiwała  kasacja, jednakże z wyjątkiem  postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie przybicia i przysądzenia własności nieruchomości nabytej w drodze licytacji oraz w przedmiocie planu podziału między wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji. Zgodnie jednak z art. 7 ustawy wprowadzającej tą zmianę, postępowanie egzekucyjne wszczęte przed dniem wejścia w życie tych  zmian, toczy się według przepisów dotychczasowych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • bocrys 2011-12-28 15:32:57

    Dlaczego w Polsce obywatel pozbawiony jest prawa do obrony swych praw co oznacza wspieranie bubli prawa!!!!!!!!!!przyzwolenie działań na szkodę Państwa. Jakie prawo taka sytacja w Państwie jak widać katastrofalna ?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika