Skierowanie na przymusowe leczenie

Pytanie:

Na terenie naszej gminy mieszka kobieta, która choruje psychicznie, ale się nie leczy. Ma różne omamy i urojenia prześladowcze. Kobieta mieszka wraz z synem i jego rodziną. Ponieważ kobieta wypisuje pisma o różnej treści do naszego GOPS-u w październiku 2007 r (wtedy rozpoczęła się ta sprawa) wysłaliśmy do niej psychologa, który stwierdził, że wskazane jest leczenie psychiatryczne. Wtedy też do GOPS-u wezwaliśmy syna kobiety, gdzie podczas rozmowy z psychologiem zobowiązał się, iż skontaktuje matkę z lekarzem psychiatrą i zajmie się jej leczeniem . Nawet został z rozmowy sporządzony protokół, który on też podpisał. W chwili obecnej otrzymujemy nadal różne pisma od kobiety i po ponownej wizycie naszego psychologa u w/w, stwierdzono, że syn nie zajął się tą sprawą, a kobieta niestety wymaga leczenia, zwłaszcza że jej zachowanie jest niepokojące. Za kilka dni umówiliśmy się na spotkanie z synem w naszym GOPS, aby podjąć próby kolejnej rozmowy i nakłonienia go do starań leczenia chorej matki. Nasuwa się tutaj pytanie, czy są przepisy, które można wykorzystać do tego, że na rodzinie spoczywa obowiązek zajęcia się matką oraz jakie są możliwości (i droga) leczenia przymusowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie art. 18 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przymus bezpośredni wobec osób z zaburzeniami psychicznymi można stosować tylko wtedy, gdy przepis niniejszej ustawy do tego upoważnia albo osoby te:

 1. dopuszczają się zamachu przeciwko: 

  • życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby, lub 

  • bezpieczeństwu powszechnemu, lub 

 2. w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, lub 

 3. poważnie zakłócają lub uniemożliwiają funkcjonowanie zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. 

Przepis art. 21 w/w ustawy upoważnia do zastosowania przymusu bezpośredniego w sytuacji gdy, osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie - także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego.

Jak więc wynika z powyższych przepisów, mogą Państwo zawiadomić odpowiednie pogotowie ratunkowe o konieczności zastosowania przymusowego leczenia osoby chorej psychicznie - zastosowania przymusu bezpośredniego. Wówczas lekarz, który przybędzie na miejsce zdecyduje czy należy zastosować przymus bezpośredni. Zgodnie z art. 23 w/w ustawy, osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. O przyjęciu do szpitala osoby, o której mowa powyżej, postanawia lekarz wyznaczony do tej czynności po osobistym jej zbadaniu i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Lekarz ten jest obowiązany wyjaśnić choremu przyczyny przyjęcia do szpitala bez zgody i poinformować go o jego prawach. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, wymaga zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia. Kierownik szpitala zawiadamia o powyższym sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia. Czynności powyższe odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Istnieje również możliwość zawiadomienia prokuratury o konieczności ubezwłasnowolnienia osoby chorej psychicznie. Na podstawie art. 7 kpc wniosek o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie może zgłosić także prokurator. Złożenie przez prokuratora wniosku o ubezwłasnowolnienie może nastąpić po stwierdzeniu, że brak jest innych osób uprawnionych do jego zgłoszenia z mocy art. 545 § 1 albo że osoby uprawnione od tego się uchylają.

Kto i w jakich okolicznościach może zostać ubezwłasnowolniony? Skutki ubezwłasnowolnienia

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

zosia

15.2.2011 19:11:51

Re: Skierowanie na przymusowe leczenie

co zrobic jak rodzina sklada falszywe informacje do leczenia i pomaga alkoholikowi ktory pije codzinnie wyzywa proby duszenia i rozpija synow jest zarloczny a ile ukradl pieniedzy raz nawet udalo mu sie ukrasc caly portwel


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.8.2018

  Możliwość korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego

  W trosce o zdrowie dzieci przypomnieć należy rodzicom i lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego o możliwości uzdrowiskowego leczenia małych pacjentów. Podstawą skorzystania z tej formy leczenia (...)

 • 28.9.2017

  Komu przysługuje opieka paliatywna i hospicyjna?

  Opieka paliatywna i hospicyjna jest to wszechstronna i całościowa opieka nad chorymi. Polega na objawowym leczeniu chorób nieuleczalnych – w tych przypadkach nie można leczyć przyczyn, (...)

 • 25.9.2017

  Planowe leczenie za granicą

  W ramach transgranicznej opieki zdrowotnej możesz korzystać z tych świadczeń, które przysługują Ci w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci Ci koszty tych świadczeń opieki zdrowotnej, (...)

 • 25.12.2018

  E-skierowanie i elektronizacja dokumentacji medycznej

  Od 2021 r. pacjenci będą otrzymywać skierowania w wersji elektronicznej, co ma ograniczyć możliwość zapisywania się przez pacjentów na więcej niż 1 listę oczekujących. Obowiązek e-recept (...)

 • 26.9.2017

  Jakie leczenie stomatologiczne mamy zagwarantowane?

  W ramach świadczeń gwarantowanych lekarz dentysta zapewni ci bezpłatne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. Jeśli zgłosisz się do dentysty z bólem, powinieneś (...)