Składka na Fundusz Pracy i FGŚP

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie czy Fundusz Pracy i FGŚP należy wyliczać od sumy wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w danym miesiącu, czy też od poszczególnych wypłat wynagrodzeń, stanowiących podstawę naliczenia ubezpieczenia emerytalnego rentowego i chorobowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Płatnicy składek są zobowiązani za każdy miesiąc kalendarzowy naliczać i opłacać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość wpłat na w/w fundusze jest następująca:

 • wpłata na Fundusz Pracy 2,45%,
 • wpłata na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,15%.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 104) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa.

W przypadku FGŚP podstawą wymiaru składki jest także postawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

L.M.

3.12.2009 13:11:17

Re: Składka na Fundusz Pracy i FGŚP

Nie jest to odpowiedź na zadane pytanie. To wszystko można znaleźć w ustawie. Składka na FP będzie inna jeśli policzymy ją od sumy wszystkich wynagrodzeń niż gdy policzymy ją na poziomie poszczególnych wynagrodzeń i potem zsumujemy.W pytaniu chodziło o to, która z tych kwot jest poprawana.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.9.2017

  Co zmieniło się w opłacaniu składek na FGŚP?

  5 września br. weszła w życie zmiana do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, która wprowadziła nową definicję pracownika, za którego występuje (...)

 • 28.9.2017

  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - co to takiego?

  Płatnik składek (pracodawca) ma obowiązek opłacać składkę na FGŚP za pracownika, który objęty jest obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Stopa procentowa składki na (...)

 • 4.1.2018

  Składki na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i Fundusz Pracy w 2018 r.

  Poznaj najniższą obowiązującą podstawę wymiaru składek oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące (...)

 • 14.6.2018

  Wysokość składek na ubezpieczenia

  Poznaj obowiązujace wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne m.in. dla przedsiębiorców.

 • 10.3.2017

  Jeden przelew do ZUS zamiast 4

  Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przewidującej, że (...)