Składki na polisę a egzekucja komornicza

Pytanie:

Czy pieniądze (składki) wpłacone na polisę ubezpieczenia na życie podlegają pod egzekucje komornicze, sądowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Składki, które zostały już wpłacone na konto firmy ubezpieczeniowej, nie podlegają egzekucji. Wpłata dokonana przed wszczęciem egzekucji stanowi wypełnienie obowiązku strony umowy ubezpieczeniowej. Dopiero świadczenia wypłacane przez ubezpieczyciela z tytułu tej umowy, mogą podlegać egzekucji. Kodeks postępowania cywilnego generalnie pozwala na prowadzenie egzekucji z wierzytelności, jednakże na podstawie art. 831 par. 1 pkt 5 k.p.c. wyłączone spod egzekucji zostały świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych przez rozporządzenie Ministrów Finansów i Sprawiedliwości (wyłączenie nie dotyczy egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych). Zgodnie z tym rozporządzeniem, świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń i odszkodowań.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY