Skuteczność doręczenia wezwania

Pytanie:

Jestem wymeldowana ze swojego starego mieszkania od 1.5 roku. Od 2 miesięcy nie jestem już właścicielką tego mieszkania o adresie powiadomiłam oczywiście US oraz banki, na których mam czynne rachunki. W starym miejscu pracy nie pracuję od 1.5 roku. Mój poprzedni pracodawca posiadał również adres, pod którym mieszkam aktualnie, ale zwolnił całe kadry i urządził outsourcing i od tej pory listy od poprzedniego pracodawcy zaczęły do mnie przychodzić na stary adres (PIT 11). Tymczasem, dzisiaj sąsiad z mojego starego mieszkania powiadomił mnie, iż dostałam wezwanie z prokuratury w charakterze świadka na stary nieaktualny adres. Sąsiad odmówił przyjęcia i doręczenia, czy takie doręczenie można uważać za skuteczne? Na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasadą jest, że pismo doręcza się adresatowi osobiście. W razie chwilowej nieobecności adresata (to nie jest chwilowa nieobecność gdyż Pani nie mieszka już w tym mieszkaniu) w jego mieszkaniu, pismo doręcza się dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać pismo adresatowi.

Strona, a także osoba niebędąca stroną, której prawa zostały naruszone (Pani prawa niekoniecznie muszą być naruszone), przebywająca za granicą, ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone. Powyższa zatem regulacja nie znajduje zastosowania.

Do Pani nie ma też zastosowania przepis stanowiący, że jeżeli strona (bowiem świadek nie jest stroną w postępowaniu karnym), nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone.

Zatem, jeśli nie zostanie ustalony adres w sposób prawidłowy, doręczenie nie staje się skuteczne. Jeśli jednak ma Pani informacje na ten temat - może Pani ewentualnie skontaktować się z Prokuraturą lub jednostką Policji i poinformować o zmianie adresu albo stawić się na przesłuchanie informując o sposobie dowiedzenia się o wezwaniu. Zgodnie bowiem z kodeksem postępowania karnego, doręczenie bez zachowania przepisów niniejszego rozdziału o doręczeniach uważa się za dokonane, jeżeli osoba, dla której pismo było przeznaczone, oświadczy, że pismo to otrzymała.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: