służebność czerpania wody

Pytanie:

Władysław O. 1989 r. wykopał studnię na działce, która nie była jego własnością, jednakże za zgodą właściciela tejże działki. Od studni przez działkę, na której się ona znajduje oraz przez dwie następne mające jeszcze innych właścicieli poprowadził przyłącz do swojego domu. Ze studni Władysław O., a następnie jego córka Agata O., której w 2003 r. darował nieruchomość korzystali nieprzerwanie do 24 lipca 2011 r. W tym dniu właściciel działki, na której znajduje się studnia zasypał przedmiotową studnię. Agata O. chce dochodzić przed sądem stwierdzenia nabycia służebności czerpania wody przez zasiedzenie w dobrej wierze oraz przywrócenia studni do stanu poprzedniego. Czy w tej sytuacji wnioskodawczyni powinna zwrócić się do sądu o stwierdzenie nabycia służebności czerpania wody i przepływu ew. przesyłu wody przez działkę, na której znajduję się studnia, czy wystarczy złożyć wniosek tylko o stwierdzenie nabycia służebności czerpania wody i będzie to obejmowało również jej przepływ do domu Agaty O.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Problematyka związana z ograniczonymi prawami rzeczowymi, jakimi są służebności przesyłu została uregulowana w Kodeksie cywilnym (Dz.U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z poźn. zm). Ustawa ta wyróżnia służebności gruntowe, osobiste i przesyłu. W świetle przedstawionej sytuacji należy rozważyć przepisy dotyczące służebności gruntowej i przesyłu.

Zaczynając od tej ostatniej trzeba wskazać, iż zgodnie z art. 305 [1] k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).  Jako, że Agata O. nie jest przedsiębiorcą, do którego należą te urządzenia, to przepisy o służebności przesyłu nie będą w rozpatrywanym przypadku brane pod uwagę. 

Jeśli natomiast chodzi o służebność gruntową, to zgodnie z art. 285 § 1. nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Z kolei zgodnie z art. 287 i 288 k.c. zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych. Jednocześnie służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej. Jak zauważył Stanisław Rudnicki w publikacji "Najnowsze wydanie:  Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe." (Warszawa 2011, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie X), ss. 560) " [...] o prawidłowej wykładni obu wymienionych przepisów decydują w dużym stopniu elementy ocenne, niemożliwe do zdefiniowania w oderwaniu od każdej konkretnej sprawy. Wydaje się, że należy brać zawsze pod uwagę, że każde obciążenie nieruchomości służebnością gruntową stanowi ograniczenie uprawnień właściciela zmniejszające użyteczność, a tym samym i wartość nieruchomości obciążonej. Dlatego przy ustalaniu zakresu służebności gruntowej i określaniu sposobu jej wykonywania wskazana jest daleko posunięta ostrożność i wstrzemięźliwość."

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedź na postawione pytanie jest uzależniona od tego, jakie zwyczaje miejscowe panują w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość mająca być obciążona służebnością. Jeżeli bowiem przyjmuje się w stosunkach miejscowych, że w analogicznej sytuacji służebność "czerpania wody" oznacza równocześnie możliwość jej transportowania rurociągiem na nieruchomość sąsiednią, to w takiej sytuacji wystrarczy ustanowienie służebności tylko takiej treści. Jeśli natomiast w stosunkach miejscowych transport wody traktowany jest odrębnie, to należy poszerzyć treść służebności o ten właśnie transport. Jednocześnie, jak się wydaje, jeżeli w okolicy podobne służebności nie zostały ustanowione, to należy z ostrożności ustanowić służebność o treści szerszej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY