Śmierć mocodawcy

Pytanie:

W jakim zakresie prawnym osoba która otrzymała pełnomocnictwo na zasadzie tzw. "carte blanche" /pusta podpisana kartka papieru bez daty/ dana w celu napisania odpowiedniej treści, może reprezentować udzielającego pełnomoctnictwo? Kiedy wygasa takie pełnomocnictwo? Jaki wpływ może mieć taka kartka na sprawy spadkowe i testament po osobie udzielającej takie pełnomoctnictwo?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa w zakresie, w jakim pełnomocnictwo mu na to pozwala. Zgodnie z art. 98 kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające rodzaj tych czynności. W sytuacji, w której pełnomocnictwo nie zawiera żadnych postanowień, a jego wypełnienie mocodawca pozostawił pełnomocnikowi, zakres pełnomocnictwa będzie wynikał z treści wpisanej przez pełnomocnika. Zgodnie z at. 101 kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Umocowanie wygasa także ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Co do zasady pełnomocnictwo wygasa więc z chwilą śmierci mocodawcy. Jeżeli więc pełnomocnik nie wpisał do treści pełnomocnictwa swojego uprawnienia do reprezentacji mocodawcy także po jego śmierci, takie pełnomocnictwo z chwilą śmierci mocodawcy wygasa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.6.2012

  Unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość ważnego zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. Pełnomocnik działając w imieniu przyszłego małżonka, dokonuje czynności prawnej, która (...)

 • 16.6.2011

  Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

  Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby, na mocy którego inna osoba staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika (...)

 • 17.7.2017

  Kiedy można zawrzeć umowę z samym sobą?

  Co do zasady podmioty prawa cywilnego mogą działać przez pełnomocników. Źródłem umocowania jest w tym przypadku oświadczenie woli reprezentowanego (mocodawcy) - tzw. pełnomocnictwo. (...)

 • 27.9.2017

  Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

  Instytucja ta jest najbardziej zbliżona do pełnomocnictwa. W jaki sposób się jej udziela i kto ją może ustanowić? Kto może być prokurentem? Do czego jest uprawniony prokurent? Jakie są (...)

 • 21.9.2016

  Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)