Spłata długu rodziców przez dzieci

Pytanie:

Mój krewny doprowadził do powstania kilku bardzo z poważnych długów, których nie jest w stanie spłacić, ani obecnie, ani w najdalszej nawet przyszłości. Jeden z wierzycieli, należący do najbliższej rodziny, a posiadający prawomocny nakaz zapłaty przeciw temu krewnemu - grozi dochodzeniem swojego długu od dzieci dłużnika, ponieważ w okresie powstania zadłużenia dzieci były małoletnie i korzystały w pewnym sensie z tego długu (poprzez finansowanie nim wydatków na bieżące utrzymanie). Obecnie dzieci są dorosłe, nie mieszkają z rodzicami, pracują i same się utrzymują. Czy w takiej sytuacji możliwe jest dochodzenie spłaty długu od dzieci, jeśli rodzice nie są w stanie go spłacić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo co do zasady nie przewiduje odpowiedzialności opartej na więzach rodzinnych za zobowiązania cywilnoprawne. W przedstawionym stanie faktycznym dzieci nie ponoszą więc odpowiedzialności za długi rodziców, jeśli za niego nie poręczyły (a nie mogły tego zrobić, gdyż w momencie powstania długu były małoletnie), nie przystąpiły do niego ani też długu tego nie odziedziczyły.

Odpowiedzialność taka mogłaby powstać w razie spadkobrania. W kwestii odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania zaciągnięte na poczet zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny proponujemy zapoznać z artykułem zatytułowanym Odpowiedzialność solidarna małżonków za zobowiązania zaciągnięte dla zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: