e-prawnik.pl Porady prawne

Spłata zadłużenia w urzędzie skarbowym

Pytanie:

Posiadam zadłużenie w urzędzie skarbowym. Obecnie odsetki są trzykrotnie wyższe od należności głównej, ponieważ sprawa była dwukrotnie zaskarżana do NSA (po części z pozytywnym skutkiem), co jak wiadomo trwa dość długo. Jeden z członków mojej dalszej rodziny zdecydował się pomóc mi wyjść z tej sytuacji. Czy w przypadku, kiedy spłaty zadłużenia dokonuje dobrowolnie nie dłużnik, a osoba trzecia (wykup zadłużenia), również obowiązuje nienaruszalnie zasada proporcjonalnego rozliczania - odsetki i należność główna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Spłata zadłużenia w urzędzie skarbowym

19.12.2007

Oczywiście każda osoba trzecia może spłacić zobowiązanie podatkowe za podatnika (tj. nie swoje zobowiązanie). Wedle art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Zasada określona w art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej obowiązuje niezależnie kto dokonuje spłaty zobowiązań podatkowych. W przypadku zapłaty zaległości podatkowej przez osobę trzecią należy w dowodzie wpłaty wyraźnie wskazać jakie zobowiązanie (czyje) się spłaca.

Istotne jest, iż jakakolwiek umowa podatnika z osobą trzecią odnośnie "przekazania" zobowiązań podatkowych nie będzie dla organów podatkowych (dla urzędu skarbowego) wiążąca i będą one mogły domagać się spłaty zaległości podatkowych tylko od podatnika, a nie od jakiejś osoby trzeciej. Nadal tylko podatnik będzie odpowiedzialny za zapłatę podatku (zaległości podatkowej).

Zobowiązanie się osoby trzeciej do zapłaty zobowiązań podatkowych w umowie cywilnoprawnej będzie skuteczne tylko na gruncie prawa cywilnego (między osobami prywatnymi - stronami umowy), a nie na gruncie prawa podatkowego (wobec organów podatkowych). Zatem tylko druga strona umowy mogłaby dochodzić wykonania umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ